...
Dagbesteding

Onze missie is deelnemers een zinvolle dagbesteding te bieden in een veilige omgeving, waar ze zichzelf kunnen zijn. We kijken niet naar de beperkingen, maar naar de mogelijkheden. Er wordt structuur geboden, er is een luisterend oor en er wordt met een individuele blik gekeken naar de deelnemers. Het belangrijkste doel van de Hosvazze is dat de mensen op onze zorgboerderij genieten en beleven.

De deelnemers zijn welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur. Ze worden ontvangen met een kopje thee, koffie, limonade en iets lekkers. Afhankelijk van het weer worden er buiten of binnen activiteiten aangeboden. Een vast onderdeel is het gezamenlijk eten tussen 12.00 en 13.00 uur.
Op de pagina activiteiten kunt u lezen wat we allemaal doen op een dag.

Ons team bestaat uit medewerkers met een HBO (SKJ geregistreerd), MBO-niveau 3 en 4 – zorgachtergrond. Daarnaast bieden wij stagiaires een leuke ervaring met onze doelgroep.

...
Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding van de Hosvazze heeft als doel ondersteuning/begeleiding bieden aan kinderen die binnen de thuissituatie vastlopen in een specifieke hulpvraag.

Thuisbegeleiding van De Hosvazze maakt dit mogelijk met de inzet van medewerkers op HBO SKJ geregistreerd-niveau.

Financieringsvorm

De kosten van de dagbesteding en thuisbegeleiding kunnen betaald worden uit de PGB, WMO, Jeugdzorg (zorg in natura).

De zorg vanuit de WLZ bieden wij in samenwerking met Stichting Zuidwester, Stichting Gors, Stichting Philadelphia en Stichting Siloah. Met hen hebben wij een onderaannemerschap.Aanmelden

Om kennis te maken met Zorg- en speelboerderij De Hosvazze is een rondleiding mogelijk. De toekomstige deelnemer en ouder/verzorger kunnen dan kennismaken met het boerderijleven en proeven de huiselijke sfeer op De Hosvazze. Aan het einde van de rondleiding geven wij u informatie over de wijze van aanmelding.

Graag even bellen voor een afspraak, zodat we de toekomstige deelnemer en ouders/verzorgers op een juiste wijze kennis kunnen laten maken met de zorgboerderij en de begeleiders.