...
Algemene Bepalingen

Zorg- en speelboerderij De Hosvazze (Zeeuws dialect voor 'graszode') biedt dagbesteding aan (jong)volwassenen en kinderen met een beperking.
In een prettige en huiselijke sfeer verricht De Hosvazze met de deelnemers allerlei werkzaamheden in de zorgboerderij, de moestuin en de binnentuin.

Bekijk hier de Algemene Bepalingen van de Hosvazze.

...
Vertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon helpt je bij het verwoorden van de klacht en de stappen die je kunt ondernemen. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met een van onze onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen.
Cliënten die bij ons komen met financiering vanuit de Jeugdwet, kunnen bellen naar 088-5551000, mailen naar info@AKJ.nl of chatten via www.akj.nl

Cliënten die bij ons komen op basis van WLZ-financiering, kunnen de cliëntvertrouwenspersoon benaderen van de instelling via welke dagbesteding bij ons wordt gevolgd.

...
Privacyverklaring

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Lees hier onze volledige Privacyverklaring.

...
Klachtenregeling

Bij een klacht gaat het om zaken die volgens u anders hadden gemoeten of anders hadden gekund. Het kan ook zijn dat er in het contact met de begeleider anders lopen dan u had verwacht of gehoopt, of dat er zaken in de organisatie misgaan.

Iedere instelling of hulpverlener is volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorginstellingen (Wkkgz) verplicht een onafhankelijke klachtenfunctionaris te hebben en aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie. Wij zijn aangesloten bij Quasir. U kunt hen bereiken via www.quasir.nl.

U kunt informatie over onze klachtenregeling opvragen via telefoonnummer 0113-223972, bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur.

Bekijk hier de volledige klachtenregeling van De Hosvazze.

...
Kwaliteitskader

Op De Hosvazze werken wij volgens het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2020. Omdat wij op deze manier werken hebben wij sinds 2017 het HKZ-certificaat behaald. Dit certificaat is geldig tot 2020. Tot die tijd zal er jaarlijks een controle-audit worden uitgevoerd door TÜV, voorafgegaan door een interne audit. Op deze manier houden wij de vinger aan de 'kwaliteits-pols'.

De Hosvazze werkt ook volgens de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

Bekijk hier het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2020.