Zorg- en speelboerderij "De Hosvazze"
Een plek waar je jezelf kunt zijn

Toegankelijkheidsverklaring

Wij willen zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de overheid (WCAG 2.1 op niveau AA).
Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijker en toegankelijker voor alle gebruikers.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15 november 2019.

Deze verklaring geldt voor de website www.hosvazze.nl. Onze ambitie is dat alle informatie op onze website in begrijpelijk Nederlands is opgeschreven en dat de site voor iedereen bruikbaar is. Op een groot aantal punten voldoen we aan de toegankelijkheidseisen: Bekijk hier het testrapport van 15-11-2019 met alle punten waarop onze website is gecontroleerd.

Verbeterpunten

Uit bovenstaand testrapport blijkt dat we nog niet aan alle eisen voldoen. Enkele zaken waar we nog mee bezig zijn: Begin 2020 gaan wij aan de slag met bovengenoemde punten. Daarna zal de site opnieuw door een extern bureau worden gecontroleerd op de toegankelijkheid. Wij hopen dat wij dan aan alle eisen voldoen.

Vragen of problemen?

Heeft u tips om onze website gebruiksvriendelijker te maken? Of ervaart u een probleem met de toegankelijkheid? Neem contact met ons op via info@hosvazze.nl, dan proberen wij zo snel mogelijk een oplossing te bieden.