Zorg- en speelboerderij "De Hosvazze"
Een plek waar je jezelf kunt zijn

organisatie

De dagelijkse leiding is in handen van Melanie Rooze en Arjan Rooze.

De Raad van Toezicht ziet toe op de kwaliteit van zorg, de financiën en de naleving van wet- en regelgeving. Onze raad bestaat uit:
  • Mevrouw mr. D.J. Quist-Van Zanten, voorzitter
  • Dhr. J.P.M. Heshof, lid
  • Dhr. P. Souvain, lid
De inspraak van de cliënten vinden wij belangrijk en is mogelijk via onze cliëntenraad, bestaat uit maximaal 5 ouders/verzorgers van onze deelnemers.

Bekijk hier ons organogram.