Het programma "Samen Sterk" van SBS-6 heeft op 4 mei 2019 aandacht besteed aan onze zorgboerderij. Bekijk hier het filmpje.

Zorg- en speelboerderij De Hosvazze in Lewedorp op televisie

LEWEDORP - Zorg- en speelboerderij De Hosvazze in Lewedorp staat zaterdag 4 mei in de schijnwerpers van het SBS6-televisieprogramma 'Samen Sterk'. De uitzending gaat over kind, jeugd en gezin.

Diverse (zorg)instellingen en ondernemers laten zien hoe zij werken. De Hosvazze (Zeeuws dialect voor graszode) biedt dagbesteding aan (jong) volwassenen en kinderen met een beperking, ADHD of een autismespectrumstoornis. In de uitzending (4 mei, 16. 00 uur, SBS6) vertellen Melanie Rooze de Regt en Niels Ouwerkerk hoe zij dat doen.

Samen Sterk’ hét televisieprogramma waarin we laten zien hoe we als land, als zorgverlener en als cliënt samen sterk kunnen staan. De uitzending van 4 mei’ 19 stond in het teken van ‘Kind, Jeugd en Gezin’. We bezoeken diverse (zorg)instellingen en ondernemers die laten zien hoe zij op maat dienst verlenen. Een in het oog springende instelling is de Zorg- en speelboerderij de Hosvazze.

De Hosvazze (Zeeuws dialect voor graszode) biedt dagbesteding aan (jong) volwassenen en kinderen met een beperking, ADHD of een autismespectrumstoornis. Ieder mens is anders en ieder mens mag er zijn. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en eigenschappen. Met de juiste begeleiding kan iemand je nog doen verbazen met zijn of haar kunnen. Bij Hosvazze creëren ze een plek waar je jezelf mag zijn. In de uitzending van 4 mei ’19, van ‘Samen Sterk’ op SBS om 16:00 uur, vertellen Melanie Rooze en Niels Ouwerkerk hoe zij dit realiseren.

Samen Sterk gaat op zoek naar oplossingen en antwoorden voor dagelijkse problemen binnen de zorg. Of het nou gaat om gezinsbegeleiding, mantelzorg, probleemjongeren, zorg ondersteunende applicaties of zelfs een operatieve ingreep: door samen naar oplossingen en antwoorden te zoeken, kunnen we er samen voor zorgen dat we de toekomst sterker tegemoet treden. Niemand hoeft dit alleen te doen en voor iedereen is er een oplossing mogelijk. In Samen Sterk laten we oplossingen voor vaak actuele vragen en situaties aan bod komen.

Vacatures

Leuk dat je interesse hebt in zorgboerderij De Hosvazze!
Heb jij zin om aan de slag te gaan in de jeugdhulp en gehandicaptenzorg en wil je jouw talent graag inzetten voor zorgboerderij De Hosvazze? Neem dan contact op met Melanie Rooze - de Regt voor meer informatie. Zij is bereikbaar via 0113-223972 en personeelszaken@hosvazze.nl.

De cliëntenraad van zorg- en speelboerderij De Hosvazze zoekt nieuwe leden!

De cliëntenraad is belangenbehartiger van de deelnemers en een belangrijke gesprekspartner voor de directie van De Hosvazze. Als lid van de cliëntenraad praat, denk en beslis je actief mee over onderwerpen die de deelnemers aangaan. Ook kan je ongevraagd advies geven over besluiten die de ondersteuning van de deelnemers raken.

De cliëntenraad vergadert één keer per twee maanden, waaronder één keer per jaar met de Adviesraad van De Hosvazze. Je bereidt je voor op de vergaderingen door o.a. stukken door te lezen. De voorzitter of secretaris van de cliëntenraad maakt in overleg met de directie van De Hosvazze de agenda voor het overleg.

Wie zoeken wij?
De cliëntenraad zoekt vijf nieuwe leden. Ben jij een deelnemer, ouders/verzorger van een deelnemer of op een andere manier betrokken bij de zorg- en ondersteuning? Dan is deelname aan de cliëntenraad misschien iets voor jou!

Wat verwachten wij?
  • Vanuit jouw ervaring kan je je goed inleven in de beleving en belangen van de deelnemers;
  • Je bent geïnteresseerd in medezeggenschap van cliënten in de zorg;
  • Je deelt de visie, missie en kernwaarden van De Hosvazze;
  • Je bent gemotiveerd om De Hosvazze te adviseren en durft kritisch te zijn;
  • Je bent in staat documenten te lezen en hierover een mening te vormen vanuit het perspectief van de deelnemer;
  • Je kan goed omgaan met vertrouwelijke informatie;
  • Bereidheid om iedere maand een aantal uur te besteden aan de werkzaamheden van de cliëntenraad.
Meer weten?
Wil je meer weten of jezelf aanmelden? Neem dan contact op met Niels Ouwerkerk of Sanne Janssen via dagbesteding@hosvazze.nl of 0113 - 223972.