Zorg- en speelboerderij "De Hosvazze"
Een plek waar je jezelf kunt zijn

Missie en visie

Onze missie
"De Hosvazze heeft als missie het bieden van een zinvolle dagbesteding in een beschermde, veilige omgeving en het geven van begeleiding in de thuissituatie. Wij richten ons hierbij op kinderen en (jong)volwassenen met een beperking."

Wij zijn ervan overtuigd dat wij kinderen en (jong) volwassenen met een beperking een leuke en leerzame dag kunnen bieden op onze zorg- en speelboerderij. We vinden het belangrijk dat iedereen in zijn of haar eigen tempo dingen kan leren; gericht op ontwikkeling en functioneren. Samen kijken we naar de mogelijkheden, en we luisteren naar wat iemand wil leren en waar hij/zij veel plezier aan beleeft. Aanvullend hierop willen wij – waar dit nodig is – onze deelnemers helpen ontwikkelen in de thuissituatie. We willen dat iedereen het gevoel heeft welkom te zijn bij De Hosvazze.

Onze visie geeft een beeld van wat De Hosvazze wil zijn:

Onze visie
"Alle deelnemers hebben hun eigen kwaliteiten, maar zijn als mens gelijk. De verschillen krijgt de mens mee bij zijn geboorte. Wij willen een organisatie zijn die activiteiten op maat aanbiedt, waarbij de deelnemers hun kwaliteiten kunnen benutten en ontwikkelen. De hosvazze is een plek waar je jezelf mag zijn."

De ondersteuning die we bieden aan onze deelnemers willen we dusdanig ingericht hebben dat er op veel verschillende gebieden ontwikkeling mogelijk is voor iedereen is. De focus ligt bij onze deelnemers, en zij zijn de aangewezen personen om aan te geven waar zij behoefte aan hebben; waarin willen zij ontwikkelen en wat willen zij leren. Daarbij zorgt extra ondersteuning in de thuissituatie ervoor dat ieders ontwikkeling verder gaat dan alleen op de boerderij. Deze wisselwerking tussen deelnemer en begeleider in verschillende omgevingen zorgt ervoor dat iedereen in de eigen kracht staat, en doet waar hij/zij plezier in heeft!

Kernwaarden
Eigenheid: Wij vinden eigenheid in onze deelnemers en in onszelf waardevol. Een omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn, en waarin met respectvol met elkaar wordt omgegaan.
Veiligheid: Wij vinden het belangrijk iedereen de veiligheid te bieden die hij/zij verdient. Een veilige omgeving zorgt ervoor dat er geen obstakels zijn om plezier te hebben en te ontwikkelen.
Openheid: Wij staan open voor input en feedback. Wij leren onze lessen uit alles wat we dagelijks tegenkomen, en zorgen ervoor dat we blijven verbeteren.

Uitgangspunten in de praktijk
De uitgangspunten van de Hosvazze zijn:
  • Je mag werken, maar je bent dit niet verplicht. Met ´werken´ wordt bedoeld: in de moestuin werken, het schoonmaken van (hokken van) dieren.
  • Deelnemers worden gestimuleerd om te werken, rekening houdend met het niveau van de cliënt. Dit vanuit de gedachte dat het werk resultaat geeft, en dat dit resultaat voldoening geeft aan de cliënt.
  • Er zijn geen doelstellingen ten aanzien van productie (zie ook ondernemingsplan).
  • We streven ernaar om het welbevinden van de deelnemer te verbeteren. Dit door hem te stimuleren om deel te nemen aan de activiteiten (zie bij zorgaanbod). Zoals gezegd, cliënten worden echter niet verplicht.