Zorg- en speelboerderij "De Hosvazze"
Een plek waar je jezelf kunt zijn

governance

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg.
Met de Governancecode Zorg volgt De Hosvazze zeven principes, die breed gedragen zijn in de hele sector.

Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten, dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Bekijk hier de Governancecode Zorg 2017.