Team

Ons team stelt zich aan u voor:

Melanie Rooze - de Regt

Lid Raad van Bestuur

Arjan Rooze

Lid Raad van Bestuur

Sanne Janssen

Manager beleid en kwaliteit

Marit Goudswaard

Begeleider

Jeannet Uitterhoeve

Persoonlijk begeleider

Niels Ouwerkerk

SKJ geregistreerde Zorgcoach

Nienke de Pater

Persoonlijk begeleider

Chantal Hout - Van der Scheer

Persoonlijk begeleider

Sander de Hamer

Persoonlijk begeleider

Kim Voet

Persoonlijk Begeleider

Wafae Bourabouaa

Begeleider

Milan van Schaik

Begeleider

Demi Rooze

Begeleider

Missie & VisieAfbeelding bij onze missie
Onze Missie

"De Hosvazze heeft als missie het bieden van een zinvolle dagbesteding in een beschermde, veilige omgeving en het geven van begeleiding in de thuissituatie. Wij richten ons hierbij op kinderen en (jong)volwassenen met een beperking."

Wij zijn ervan overtuigd dat wij kinderen en (jong) volwassenen met een beperking een leuke en leerzame dag kunnen bieden op onze zorg- en speelboerderij. We vinden het belangrijk dat iedereen in zijn of haar eigen tempo dingen kan leren; gericht op ontwikkeling en functioneren. Samen kijken we naar de mogelijkheden, en we luisteren naar wat iemand wil leren en waar hij/zij veel plezier aan beleeft. Aanvullend hierop willen wij – waar dit nodig is – onze deelnemers helpen ontwikkelen in de thuissituatie. We willen dat iedereen het gevoel heeft welkom te zijn bij De Hosvazze.

Afbeelding bij onze visie
Onze Visie

"Alle deelnemers hebben hun eigen kwaliteiten, maar zijn als mens gelijk. De verschillen krijgt de mens mee bij zijn geboorte. Wij willen een organisatie zijn die activiteiten op maat aanbiedt, waarbij de deelnemers hun kwaliteiten kunnen benutten en ontwikkelen. De hosvazze is een plek waar je jezelf mag zijn."

De ondersteuning die we bieden aan onze deelnemers willen we dusdanig ingericht hebben dat er op veel verschillende gebieden ontwikkeling mogelijk is voor iedereen is. De focus ligt bij onze deelnemers, en zij zijn de aangewezen personen om aan te geven waar zij behoefte aan hebben; waarin willen zij ontwikkelen en wat willen zij leren. Daarbij zorgt extra ondersteuning in de thuissituatie ervoor dat ieders ontwikkeling verder gaat dan alleen op de boerderij. Deze wisselwerking tussen deelnemer en begeleider in verschillende omgevingen zorgt ervoor dat iedereen in de eigen kracht staat, en doet waar hij/zij plezier in heeft!

Afbeelding bij uitgangspunten
Uitgangspunten

De uitgangspunten van de Hosvazze in de praktijk zijn:

  • Je mag werken, maar je bent dit niet verplicht. Met 'werken' wordt bedoeld: in de moestuin werken, het schoonmaken van (hokken van) dieren.
  • Deelnemers worden gestimuleerd om te werken, rekening houdend met het niveau van de cliënt. Dit vanuit de gedachte dat het werk resultaat geeft, en dat dit resultaat voldoening geeft aan de cliënt.
  • Er zijn geen doelstellingen ten aanzien van productie (zie ook ondernemingsplan). We streven ernaar om het welbevinden van de deelnemer te verbeteren. Dit door hem te stimuleren om deel te nemen aan de activiteiten (zie bij zorgaanbod). Zoals gezegd, cliënten worden echter niet verplicht.Kernwaarden
Eigenheid

Wij vinden eigenheid in onze deelnemers en in onszelf waardevol. Een omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn, en waarin met respectvol met elkaar wordt omgegaan.

Veiligheid

Wij vinden het belangrijk iedereen de veiligheid te bieden die hij/zij verdient. Een veilige omgeving zorgt ervoor dat er geen obstakels zijn om plezier te hebben en te ontwikkelen.

Openheid

Wij staan open voor input en feedback. Wij leren onze lessen uit alles wat we dagelijks tegenkomen, en zorgen ervoor dat we blijven verbeteren.


Governance

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgt De Hosvazze zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector.

Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Bekijk hier de Governancecode Zorg 2022.

Organisatie

De organisatie staat onder leiding van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt gevormd door Melanie Rooze – de Regt en Arjan Rooze.

De Adviesraad adviseert Melanie en Arjan met betrekking tot de kwaliteit van zorg, de bedrijfsvoering en ontwikkelingen in ons aanbod. Onze Adviesraad bestaat uit:

  • Dhr. P. Souvain, voorzitter
  • Dhr. M. Tiber, lid
De mening en inspraak van de deelnemers vinden wij belangrijk, daarom heeft De Hosvazze een cliëntenraad. De cliëntenraad is belangenbehartiger van de deelnemers en een belangrijke gesprekspartner voor de Raad van Bestuur. De cliëntenraad bestaat uit maximaal vijf deelnemers en/of ouders van deelnemers.

Bekijk hier ons organogram.
Dhr. P. Souvain
voorzitter
Dhr. M. Tiber
lid

Jaarverantwoording

Wij geven u graag inzage over het 'reilen en zeilen' van onze zorgboerderij in de vorm van een jaarverslag. Wij leggen hierin het accent op hoe wij werken aan continue verbetering van ons aanbod.

Vacatures en Stage

Ben je benieuwd naar onze vacatures? Neem dan een kijkje op de nieuwspagina.

Volg je een zorg gerelateerde opleiding en ben je op zoek naar een plek om ervaring op te doen? Dat kan bij De Hosvazze. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.