Zorg- en speelboerderij "De Hosvazze"
Een plek waar je jezelf kunt zijn

financieringsvorm

De kosten van de dagbesteding en thuisbegeleiding kunnen betaald worden uit de PGB, WMO, Jeugdzorg (zorg in natura).

De zorg vanuit de WLZ bieden wij in samenwerking met Stichting Zuidwester, Stichting Gors, Stichting Philadelphia en Stichting Siloah. Met hen hebben wij een onderaannemerschap.