...
Algemene Bepalingen

Zorg- en speelboerderij De Hosvazze (Zeeuws dialect voor 'graszode') biedt dagbesteding aan (jong)volwassenen en kinderen met een beperking.
In een prettige en huiselijke sfeer verricht De Hosvazze met de deelnemers allerlei werkzaamheden in de zorgboerderij, de moestuin en de binnentuin.

Bekijk hier de Algemene Bepalingen van de Hosvazze.

...
Vertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon helpt je bij het verwoorden van de klacht en de stappen die je kunt ondernemen. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met een van onze onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen.
Cliënten die bij ons komen met financiering vanuit de Jeugdwet, kunnen bellen naar 088-5551000, mailen naar info@AKJ.nl of chatten via www.akj.nl

Cliënten die bij ons komen op basis van WLZ-financiering, kunnen de cliëntvertrouwenspersoon benaderen van de instelling via welke dagbesteding bij ons wordt gevolgd.

...
Privacyverklaring

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Lees hier onze volledige Privacyverklaring.

...
Klachtenregeling

Hoewel alle medewerkers van De Hosvazze zich inspannen om de zorg naar tevredenheid uit te voeren kan het voorkomen dat u hierover een klacht heeft. Het kan ook zijn dat het contact met de persoonlijk begeleider anders verloopt dan u had verwacht of gehoopt.

Iedere zorginstelling is volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorginstellingen (Wkkgz) verplicht een onafhankelijke klachtenfunctionaris te hebben en aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie. De Hosvazze is aangesloten bij Quasir.

Voor meer informatie over onze klachtenregeling kunt u contact opnemen per telefoon of mail. Via onderstaande link kunt u de klachtenregeling inzien.

Bekijk hier de volledige klachtenregeling van De Hosvazze.

...
Kwaliteitskader

Op De Hosvazze werken we volgens het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 – 2028. Daarnaast werken we volgens de kwaliteitsnormen van de HKZ Gehandicaptennorm. Het kwaliteitscertificaat hebben we in 2017 gehaald en is geldig tot 2024. Jaarlijks vindt de audit voor TÜV Nord plaats om de kwaliteit van de zorgverlening te toetsen.

Bekijk hier het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028.

Uitsluitingscriteria

Om de best mogelijke ondersteuning te bieden vinden wij het belangrijk dat de samenstelling van deelnemers van onze dagbesteding aansluit op de kennis en competenties van onze medewerkers. Om dit te bereiken hanteert De Hosvazze duidelijke uitsluitingscriteria die mensen met een bepaalde zorgvraag en/of gedrag uitsluiten. De uitsluitingscriteria hanteren we vooraf aan de plaatsing en tijdens deelname.

Bekijk hier onze Uitsluitingscriteria.