Zorg- en speelboerderij "De Hosvazze"
Een plek waar je jezelf kunt zijn

kwaliteitskader

Op De Hosvazze werken wij volgens het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2020. Omdat wij op deze manier werken hebben wij sinds 2017 het HKZ-certificaat behaald. Dit certificaat is geldig tot 2020. Tot die tijd zal er jaarlijks een controle-audit worden uitgevoerd door TÜV, voorafgegaan door een interne audit. Op deze manier houden wij de vinger aan de 'kwaliteits-pols'.

De Hosvazze werkt ook volgens de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

Bekijk hier het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2020.