Zorg- en speelboerderij "De Hosvazze"
Een plek waar je jezelf kunt zijn

klachtenregeling

Bij een klacht gaat het om zaken die volgens u anders hadden gemoeten of anders hadden gekund. Het kan ook zijn dat er in het contact met de begeleider anders lopen dan u had verwacht of gehoopt, of dat er zaken in de organisatie misgaan.

Iedere instelling of hulpverlener is volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorginstellingen (Wkkgz) verplicht een onafhankelijke klachtenfunctionaris te hebben en aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.
Wij zijn aangesloten bij Quasir. U kunt hen bereiken via www.quasir.nl.

U kunt informatie over onze klachtenregeling opvragen via telefoonnummer 0113-223972, bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur.

Bekijk hier de volledige klachtenregeling van De Hosvazze.